پاورپوینت خانه

پاورپوینت خانه

پاورپوینت خانه

.

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت با موضوع خانه

 در قالب ppt ودر26اسلاید، قابل ویرایش

برشی از متن تحقیق: 

  خانه جايي است كه از همهمه ي شهر دوريم و در دامن خانواده قرار مي گيريم و در آن آرامش روحي و جسمي از دست رفته طي فعاليت روزانه را باز مي يابيم و ترميم مي شويم .

-  خانه جايي است كه فضاي آن را به سليقه ي خود آراسته ايم و به جاي آلودگي صوتي به اصوات موزون و موسيقي دلخواهمان گوش مي سپاريم .

-  خانه جايي است كه زير بمباران تبليغات و موج دروغ رسانه ها نيستيم .

-  خانه جايي است كه از لطف وجود عزيزان خانواده و هم صحبتي شان ، رنج و مشقت متحمل شده و ناخواسته خود را در طي روز از ياد مي بريم .

  خانه جايي است كه با دوستان خوب در آن خلوت مي كنيم.

 
-  خانه جايي است كه در آن باز سازي مي شويم .


-  خانه جايي است كه در آن معاونت و همكاري را به فرزندانمان مي آموزيم .


-  خانه جايي است كه شادي و رفاه را به شما عرضه مي دارد .

 

نكاتي براي طراحي و ساخت خانه :

  • عوامل متشكله ی طرح در اندازه ی منطقي و در جاي خود ، در به وجود آوردن كل قرار گيرند .
  • به هم پيوستن اين اجزا در تداوم و شكل بخشي به كل ، منطقي صورت پذيرد .
  • سازه از نظر تامين ايستايي ، با نظام تشكيلاتي معماري و توجيه فضا درست انتخاب شود و به نقشي كه دارد به نحو احسن عمل كند .
  • شبكه هاي تاسيساتي ، كليه ی فضاهاي پيش بيني شده را درست تغذيه كنند و جاي مشخص شده شان قرار گيرند .
  • تفسير عملی فضا بعد از تهيه ی نقشه های اجرايی – انتخاب مصالح و ساير مشخصات .
  • تفكر به جزييات ساختمان و عملكردی بودن آنها و ارايه طرح های اجرايی .
  • انتخاب نوع مصالح ، از نظر مقاومت ، وزن ، طول عمر و بالاخره بافت و رنگی را كه در فضای ساخته شده ی داخلي و ادامه اش به خارج به دست می دهند .
  • هوارسانی به فضاهای بسته و تخليه هواهای آلوده .